Tip 2

Dijabetes tip 2 je poremećaj metabolizma koji karakteriše povišeni nivo glukoze u krvi u kontekstu insulinske rezistencije i relativnog deficita insulina. Prvi simptomi su pojačana žed, učestalo mokrenje i stalna glad. Prvenstvenim uzročnikom smatra se gojaznost kod ljudi koji imaju genetsku predispoziciju za ovu bolest. Mere koje se sprovode u početku lečenja su povećana fizička aktivnost i promena režima ishrane. Ukoliko ne dođe do smanjenja nivoa glukoze u krvi prelazi se na primenu lekova kao što su metformin ili insulin. Razvoj bolesti uzrokuje brojne komplikacije kao što su moždani udar, oboljenje srca, dijabetes na retinopatija koja ugrožava vid, otkazivanje rada bubrega što može zahtevati dijalizu i loša cirkulacija u udovima koja može dovesti do amputacije. Postoji poveća nrizik od kardiovaskularnih oboljenja, a životni vek pacijenata se može smanjiti za deset godina.

                                                                                                                                       Pripremila

                                                                                                                                    Dragana Đurović

Komplikacije kod dijabetesa
Tip 2

Komplikacije kod dijabetesa

06. mart 2018.

Najčešće komplikacije dijabetesa javljaju se zbog poremećaja u krvnim sudovima i oštećenja nerava. Oštećenja velikih krvnih sudova ugrožavaju mozak i srce, što je alarmantno

Insulinska rezistencija - preddijabetično stanje
Tip 2

Insulinska rezistencija - preddijabetično stanje

19. februar 2018.

Insulinska rezistencija je poremećaj metabolizma u kom ćelije ne prepoznaju insulin. Takva situacija vodi do nemogućnosti ostvarivanja biološke funkcije insulina. Insulin je zadužen za preusmeravanje

DIJABETES I UZROCI NASTANKA
Tip 2

DIJABETES I UZROCI NASTANKA

12. octobar 2017.

Česta nedoumica o dijabetesu je da li genetika ima odlučujuću ulogu? Naravno, utvrđeno je da genetski faktor ima veliki uticaj na pojavu i tok bolesti. Ukoliko je porodično nasleđe obeleženo dijabetesom,

Higijena je važna!
Tip 2

Higijena je važna!

20. septembar 2017.

Pošto su osobe sa dijabetesom podložnije infekcijama kože, posebnu pažnju treba da posvete izboru odeće i obuće: od sportskih čarapa koje treba da budu od mekanog pamuka, pa do patika koje treba

Najčešće komplikacije Nefropatija
Tip 2

Najčešće komplikacije Nefropatija

20. septembar 2017.

U pitanju je oštećenje kod kojeg bubreg počinje da propušta belančevine. Izuzetno je važno da se ova komplikacija što pre otkrije, jer u prvoj fazi može potpuno da se izleči poboljšanjem

Pomoć hiperbarične komore
Tip 2

Pomoć hiperbarične komore

20. septembar 2017.

 Ova savremena vrsta terapije značajna je za mlade ljude obolele od dijabetesa. Ona će im pomoći da ostanu radno sposobni tokom radnog veka, sa manjim brojem neprijatnosti nego što bi ih imali