Kontracepcija i dijabetes
Dijabetes u trudnoći

Kontracepcija i dijabetes

04. octobar 2016.

Neželjena trudnoća i njen prekid kod žena obolelih od dijabetesa može izazvati ozbiljnije komplikacije nego kod žena koje nemaju dijabetes. Pravilna kontracepcija u reproduktivnom dobu je najvažnija. Izbor

Značaj dobre glikoregulacije tokom trudnoće
Dijabetes u trudnoći

Značaj dobre glikoregulacije tokom trudnoće

30. septembar 2016.

Dobra glikoregulacija pre i posle trudnoće je preduslov da se umanji rizik za nastanak kongenitalnih malformacija, spontanog pobačaja, hipoglikemije, makrosomije. Bitno je da se glikemija održava u granicama

Terapija gestacijskog dijabetesa
Dijabetes u trudnoći

Terapija gestacijskog dijabetesa

30. septembar 2016.

Ukoliko tokom trudnoće postoji intolerancija glukoze ili gestacijski dijabetes, povećan je rizik po majku i plod. Najbitnija je stroga kontrola bolesti. Terapija najpre počinje redukovanjem ishrane, ako

Praćenje porođaja žene sa dijabetesom
Dijabetes u trudnoći

Praćenje porođaja žene sa dijabetesom

30. septembar 2016.

Porođaj kod žena sa dijabetesom se očekuje u 40-toj nedelji trudnoće. Nije precizno određen termin porođaja i najčešće se individualno određuje. Trudnice sa dijabetesom imaju veći rizik za prevremni

Porođaj kod žena obolelih od dijabetesa
Dijabetes u trudnoći

Porođaj kod žena obolelih od dijabetesa

23. septembar 2016.

Preporuka je da se žene obolele od dijabetesa porode vaginalnim putem. Plod može biti krupniji i nesrazmeran u odnosu na porođajni kanal, a to dovodi do komplikacija na porođaju. Kada je porođaj dug i