Dijabetes i začeće
Dijabetes u trudnoći

Dijabetes i začeće

15. april 2019.

Kod žena sa šećernom bolešću važno je da se planira začeće, zato što one imaju nešto kraći period plodnosti. Kako bi se zdravlje trudnice i bebe očuvalo najvažnije

Dijabetes u trudnoći
Dijabetes u trudnoći

Dijabetes u trudnoći

04. mart 2019.

Organi bebe kao što su mozak, srce, bubrezi i pluća počinju da se razvijaju tokom prvih osam nedelja trudnoće. Visok nivo glukoze u krvi može da ima nepovoljan uticaj u ovom formativnom

Kontracepcija i dijabetes
Dijabetes u trudnoći

Kontracepcija i dijabetes

04. octobar 2016.

Neželjena trudnoća i njen prekid kod žena obolelih od dijabetesa može izazvati ozbiljnije komplikacije nego kod žena koje nemaju dijabetes. Pravilna kontracepcija u reproduktivnom dobu je najvažnija.

Značaj dobre glikoregulacije tokom trudnoće
Dijabetes u trudnoći

Značaj dobre glikoregulacije tokom trudnoće

30. septembar 2016.

Dobra glikoregulacija pre i posle trudnoće je preduslov da se umanji rizik za nastanak kongenitalnih malformacija, spontanog pobačaja, hipoglikemije, makrosomije. Bitno je da se glikemija održava

Terapija gestacijskog dijabetesa
Dijabetes u trudnoći

Terapija gestacijskog dijabetesa

30. septembar 2016.

Ukoliko tokom trudnoće postoji intolerancija glukoze ili gestacijski dijabetes, povećan je rizik po majku i plod. Najbitnija je stroga kontrola bolesti. Terapija najpre počinje redukovanjem ishrane,