Tip 1

Dijabetes tipa 1 najčešce se javlja kod osoba pre tridesete godine života i to uglavnom u vreme puberteta. U osnovi ovog oboljenja je autoimuni proces koji uništava beta-ćelije pankreasa, tako da se javlja odsustvo insulina.S obzirom da je obolelima neophodno doživotno uzimanje insulina, ovaj tip dijabetesa naziva se i insulin-zavisni. U upotrebi su i termini juvenilni i mladalački dijabetes. Od ovog tipa dijabetesa mogu oboleti mladi ljudi, ali i starije negojazne osobe. Bitan uticaj imaju i hormoni. Najveća učestalost tipa 1 šećerne bolesti je od prve do trinaeste godine života, što se dovodi u vezu sa povećanim lučenjem hormona rasta i polnih hormona u gore pomenutom periodu, a njihovo delovanje je suprotno insulinu.
Uzroci nastanka dijabetesa tipa 1 još uvek su predmet istraživanja. Smatra se da doprinos imaju faktori spoljašnje sredine, kao što je izloženost određenim virusima i uticaj genetskih faktora.Beleži se češća pojava ovog oboljenja u jesenjem i zimskom periodu godine. Reč je o kataboličkom procesu kod kojeg je cirkulišući insulin praktično odsutan, glukagon je povišen i beta ćelije pankreasa ne mogu da odgovore ni na jedan stimulus. U nedostatku insulina tri glavna ciljna tkiva na insulin (jetra, mišici i masno tkivo) ne mogu da apsorbuju hranljive sastojke, oslobađaju glukozu, amino-kiseline i masne kiseline u cirkulaciju, iz svojih depoa. Promene koje se dešavaju u metabolizmu dovode do produkcije i akumulacije ketona, a stanje postprandijalnog gladovanja može biti prekinuto samo davanjem insulina. Mere prevencije koje se preporučuju jesu otklanjanje spoljašnjih faktora rizika ili vakcinacija populacije koja ce sprečiti nastanak imune reakcije, čime bi se sprečio uticaj infektivnih bolesti. Takođe, unapređenjem dijagnostičkih metoda u značajnoj meri se može uticati na sprečavanje nastanka ove bolesti. 

                                                                  

                                                                                                                                               Pripremila

                                                                                                                                           Dragana Đurović

                                                                                                                                                 

Moderni prikriveni napadač
Tip 1

Moderni prikriveni napadač

12. octobar 2017.

Danas je život stresan i nezdrav, a razloga za to ima mnogo. Prisutna je modernizacija društva obeležena novim tehnologijama, porast genetski modifikovane hrane, zastupljenost nezdravih

Kodirati ili ne?
Tip 1

Kodirati ili ne?

20. septembar 2017.

Da biste uvek bili sigurno da ste dobro izmerili nivo šećera u krvi morate da ,,poznajete’’ aparat koji koristite. Mnogi aparati zahtevaju od korisnika da ih ručno baždare

Aloja i njena lekovita svojstva
Tip 1

Aloja i njena lekovita svojstva

08. novembar 2016.

Upotreba Aloja vere datira još odavnina gde je korišćena najpre u Mesopotamiji. Postoji mnogo vrsta aloje, preko 400, ali se samo nekoliko vrsta koristi u medicinske svrhe, a to

Neuropatija i kako je prepoznati
Tip 1

Neuropatija i kako je prepoznati

09. septembar 2016.

Dijabetes može prouzrokovati oštećenje nerava, koje ukoliko se ne leči zahvata ceo oganizam. Dijabetička neuropatija predstavlja najčešću komplikaciju dijabetesa. Dovodi do oštećenja

Ketonska tela i njihovo gomilanje u krvi
Tip 1

Ketonska tela i njihovo gomilanje u krvi

09. septembar 2016.

Kada postoji nedostatak insulina, glukoza ne može stići do ćelija, tada organizam kao gorivo za proizvodnju koristi masti, koje se razgrađuju na ketone. Ketoni završavaju u krvotoku, odakle