Tip 1

Dijabetes tipa 1 najčešce se javlja kod osoba pre tridesete godine života i to uglavnom u vreme puberteta. U osnovi ovog oboljenja je autoimuni proces koji uništava beta-ćelije pankreasa, tako da se javlja odsustvo insulina.S obzirom da je obolelima neophodno doživotno uzimanje insulina, ovaj tip dijabetesa naziva se i insulin-zavisni. U upotrebi su i termini juvenilni i mladalački dijabetes. Od ovog tipa dijabetesa mogu oboleti mladi ljudi, ali i starije negojazne osobe. Bitan uticaj imaju i hormoni. Najveća učestalost tipa 1 šećerne bolesti je od prve do trinaeste godine života, što se dovodi u vezu sa povećanim lučenjem hormona rasta i polnih hormona u gore pomenutom periodu, a njihovo delovanje je suprotno insulinu.
Uzroci nastanka dijabetesa tipa 1 još uvek su predmet istraživanja. Smatra se da doprinos imaju faktori spoljašnje sredine, kao što je izloženost određenim virusima i uticaj genetskih faktora.Beleži se češća pojava ovog oboljenja u jesenjem i zimskom periodu godine. Reč je o kataboličkom procesu kod kojeg je cirkulišući insulin praktično odsutan, glukagon je povišen i beta ćelije pankreasa ne mogu da odgovore ni na jedan stimulus. U nedostatku insulina tri glavna ciljna tkiva na insulin (jetra, mišici i masno tkivo) ne mogu da apsorbuju hranljive sastojke, oslobađaju glukozu, amino-kiseline i masne kiseline u cirkulaciju, iz svojih depoa. Promene koje se dešavaju u metabolizmu dovode do produkcije i akumulacije ketona, a stanje postprandijalnog gladovanja može biti prekinuto samo davanjem insulina. Mere prevencije koje se preporučuju jesu otklanjanje spoljašnjih faktora rizika ili vakcinacija populacije koja ce sprečiti nastanak imune reakcije, čime bi se sprečio uticaj infektivnih bolesti. Takođe, unapređenjem dijagnostičkih metoda u značajnoj meri se može uticati na sprečavanje nastanka ove bolesti. 

                                                                  

                                                                                                                                               Pripremila

                                                                                                                                           Dragana Đurović

                                                                                                                                                 

Ostecenja koze
Tip 1

Ostecenja koze

21. jun 2018.

Osobe sa dijabetesom često se suočavaju sa oštećenjem kože. Ova situacija zahteva poseban tretman i lečenje, kako bi se sprečili dodatni problemi. Sreća je da razvoj medicine napreduje

Posledice dijabetesa
Tip 1

Posledice dijabetesa

19. jun 2018.

Dijabetes i neplodnost   Ukoliko se ne drži pod kontrolom i ne leči, dijabetes na duže staze može nepovoljno uticati i na plodnost.  Međutim vođenjem zdravog načina života, kao i

Dijabetes i depresija
Tip 1

Dijabetes i depresija

01. jun 2018.

Utvrđeno je da su dijabetes i depresija u uzročno - posledičnoj vezi. Osobe koje pate od depresije su u većem riziku od dijabetesa i obrnuto. Kako se radi o bolestima koje umanjuju kvalitet

Genetski faktor u pojavi dijabetesa
Tip 1

Genetski faktor u pojavi dijabetesa

28. februar 2018.

Nasledni faktori često igraju presudnu ulogu kada je pojava dijabetesa u pitanju. Povećanjem osetljivosti beta-ćelija na viruse, razvojem autoimunih tela protiv sopstvenih ćelija pankreasa, promenama

Dijabetes i uzroci nastanka
Tip 1

Dijabetes i uzroci nastanka

19. februar 2018.

Česta nedoumica o dijabetesu je da li genetika ima odlučujuću ulogu? Naravno, utvrđeno je da genetski faktor ima veliki uticaj na pojavu i tok bolesti. Ukoliko je porodično nasleđe obeleženo

JUVENILNI DIJABETES
Tip 1

JUVENILNI DIJABETES

12. octobar 2017.

Dijabetes tip 1  je poznat kao mladalački ili juvenilni dijabetes. Najčešće se javlja kod mladih, mada se može pojaviti u bilo kom životnom periodu.  Predstavlja autoimuno stanje