Tip 2

Dijabetes tip 2 je poremećaj metabolizma koji karakteriše povišeni nivo glukoze u krvi u kontekstu insulinske rezistencije i relativnog deficita insulina. Prvi simptomi su pojačana žed, učestalo mokrenje i stalna glad. Prvenstvenim uzročnikom smatra se gojaznost kod ljudi koji imaju genetsku predispoziciju za ovu bolest. Mere koje se sprovode u početku lečenja su povećana fizička aktivnost i promena režima ishrane. Ukoliko ne dođe do smanjenja nivoa glukoze u krvi prelazi se na primenu lekova kao što su metformin ili insulin. Razvoj bolesti uzrokuje brojne komplikacije kao što su moždani udar, oboljenje srca, dijabetes na retinopatija koja ugrožava vid, otkazivanje rada bubrega što može zahtevati dijalizu i loša cirkulacija u udovima koja može dovesti do amputacije. Postoji poveća nrizik od kardiovaskularnih oboljenja, a životni vek pacijenata se može smanjiti za deset godina.

                                                                                                                                       Pripremila

                                                                                                                                    Dragana Đurović

Pomoć hiperbarične komore
Tip 2

Pomoć hiperbarične komore

20. septembar 2017.

 Ova savremena vrsta terapije značajna je za mlade ljude obolele od dijabetesa. Ona će im pomoći da ostanu radno sposobni tokom radnog veka, sa manjim brojem neprijatnosti nego što

Stres utiče loše na zdravlje
Tip 2

Stres utiče loše na zdravlje

12. januar 2017.

Stres ima uticaj na emocionalnu ravnotežu, podstiče gojenje i ima uticaj na nivo šećera u krvi. Dijabetes nas uči kako da kontrolišemo odgovor na stresne situacije i da održimo

Cerebrovaskularne bolesti i oboleli od dijabetesa
Tip 2

Cerebrovaskularne bolesti i oboleli od dijabetesa

02. novembar 2016.

Cerebrovaskularne bolesti mogu dovesti do ozbiljnih posledica. Komplikacije se javljaju usled promena na krvnim sudovima koje ishranjuju mozak. Cerebrovaskularne bolesti u dijabetesu se smatraju

Bronzani dijabetes
Tip 2

Bronzani dijabetes

21. septembar 2016.

Bronzani dijabetes ili hemohromatoza nastaje iz nemogućnosti organizma da eliminiše višak gvožđa, koji se zbog toga taloži u pankreasu i drugim organima, uključujući jetru, srce,

Refluksna bolest i kako je pobediti
Tip 2

Refluksna bolest i kako je pobediti

09. septembar 2016.

Gastroezofagealna refluksna bolest jedan je od najrasprostranjenijih digestivnih poremećaja. Manifestuje se simptomima kao što su nadutost u predelu stomaka, vraćanje želudačnog sadržaja