Deca

Edukacija kao deo terapijskog procesa

06. octobar 2016.
Edukacija kao deo terapijskog procesa

Bitan deo terapijskog postupka je svakako i edukacija roditelja i dece obolele od dijabetesa. Informisanje o bolesti predstavlja stručnu obavezu tima pedijatara-endokrinologa i medicinskih sestara u odeljenju za decu obolelu od dijabetesa. Uspešnost lečenja može da zavisi od stepena informisanosti. Početak edukacije je u bolničkim uslovima, a nastavlja se u kućnim uslovima uz redovne kontrole u nadležnoj ambulanti. Edukacija o bolesti se sprovodi u grupnom ili pojedinačnom radu sa roditeljima i ona obuhvata :

  • Informisanost o simptomima bolesti, načinu ispoljavanja, posebno o hiperglikemiji i hipoglikemiji, praćenje bitnih vrednosti u krvi i urinu, predočavanje o nastanku eventualnih komplikacija,
  • Ukazivanje na značaj samokontrole glikemije, određivanje stepena glikozurije i nalaza ketonurije
  • Objašnjenje principa lečenja terapije insulin i samostale primene terapije
  • Podsećanje na značaj stalne saradnje sa nadležnim timom lekara specijalista.

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration
Top